راز دانش: دو ماموریت جدید فضایی به مریخ و خورشید

راز دانش: دو ماموریت جدید فضایی به مریخ و خورشید

راز دانش، برنامه هفتگی سینا علی‌نژاد است. این برنامه هر یکشنبه از چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.‏‏

در برنامۀ این هفته ابتدا از تازه ترین مطالعات درباره ستاره‌ای درخشان در کهکشان راه شیری خواهیم گفت که نوسان درخشنگی‌اش موجب تعجب ستاره شناسان شده است.

گزارش دوم برنامه دربارۀ دو ماموریت جدید فضایی به مریخ و خورشید است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏