راز دانش: غرق شدن نفتکش سانچی و تاثیری که بر محیط زیست گذاشت

راز دانش، برنامه هفتگی سینا علی‌نژاد است. این برنامه هر یکشنبه از چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.‏‏‏

در برنامۀ این هفته نخست از غرق شدن نفتکش سانچی در آبهای چین می‌شنوید و اینکه ماهیت و خطراتی که نفت سبک بار این کشتی متوجه محیط زیست می‌کند چیست

و در گزارش دوم پاسخ این سوال را می شنوید که گیاهان گل‌دار چطور به پوشش گیاهی برتر در صدوپنچاه میلیون سال گذشته تبدیل شدند

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.