به عبارت دیگر‌: گفت و گو با فرهاد فرجاد

به عبارت دیگر‌: گفت و گو با فرهاد فرجاد

امروز عنایت فانی در برنامۀ به عبارت دیگر در ادامۀ گفت و گوهای به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر روسیه با فرهاد فرجاد صحبت می‌کند، کسی که در نوجوانی در خانواده با کمونیسم آشنا شد. به عبارت دیگر امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران.