قتل‌عام های الجزیره
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی (٨٧): قتل‌عام های الجزایر؛ ماجرای روستایی که با ساکنانش به آتش کشیده شد

دربرنامه این هفته شاهد عینی، بر می گردیم به سال ۱۹۹۸، زمانی که الجزایر گرفتار درگیری های خونین میان نیروهای دولتی و تندرو های اسلامگرا بود.

حدود ۱۵۰ هزار نفر در این خشونت ها کشته شدند - خشونت هایی که گاه به کشتار همه ساکنین یک دهکده منجر می شد.

الکس لاست خبرنگار بی بی سی در سال ۲۰۱۳ با مارک مارجینیدِس خبرنگار اسپانیایی صحبت کرد که شاهد پیامدهای یکی از این کشتارها بود - کشتاری که روز ۱۱ ژانویه ۱۹۹۸ در روستای سیدی حامد در حومه الجزیره روی داد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.