نهنگی که می‌تواند حرف بزند

نهنگی که می‌تواند حرف بزند

این نهنگ ۱۶ ساله ماده به نام ویکی از مربی خود کلمات انگلیسی "هلو" به معنی سلام و "بای‌بای" به معنای خداحافظ را یاد گرفته است.