از دو سوی آمو:
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: اجراهای مهری‌نگار در بالیوود تا شهرت عثمانوا در ازبکستان

"از دو سوی آمو" عنوان برنامه هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏

در این برنامه آهنگهایی داریم از میهدی فرخ، مهری‌نگار رستم، سه برادر خداویردی و شهرت عثمانوا. ‏

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‎بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.