مسلمانان روهینگیا؛ مردمی که در زادگاهشان غریبه خوانده شدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی (٨٩): مسلمانان روهینگیا؛ مردمی که در زادگاهشان غریبه خوانده شدند

در برنامه شاهد عینی این هفته به میانمار می‌رویم، کشوری که در آن صدها هزار مسلمان روهینگیا در ماه‌های گذشته بر اثر فشارهای دولت بی خانمان شده اند.

دولت میانمار می‌گوید این مسلمانان شهروندان میانمار نیستند.

در برنامه این هفته نگاهی به ریشه های اختلاف‌ها میکنیم، اختلاف‌هایی که تعداد زیادی را از خانه و کاشانه شان بیرون رانده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.