حسین فاطمی؛ روزنامه‌نگاری که سر از سیاست درآورد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روزنامه‌نگاران در بزنگاه سیاست (۲۱): حسین فاطمی - بخش اول

الهه خوشنام در این برنامه، زندگی روزنامه‌نگاران مشهور دوره مشروطه و پس از آن را بررسی می‌کند.

برنامه این هفته، قسمت اول بررسی زندگی حسین فاطمی روزنامه‌نگاری که سر از سیاست در آورد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.