آیا راه صلح در افغانستان از کنفرانس صلح می‌گذرد؟

آیا راه صلح در افغانستان از کنفرانس صلح می‌گذرد؟

امروز کنفرانسی در کابل با حضور بیست کشور و نمایندگان سازمان های بین‌المللی برای بررسی پروسه صلح برگزار می‌شود.

اما طالبان در کنفرانس امروز حضور ندارد و در پیامی به آمریکا خواستار مذاکره مستقیم شده است.

در چشم‌انداز بامدادی چهار‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۹۶ (٢٨ فوریه ۲۰۱۷) سیما ثابت مجری برنامه گفتگویی داشت با عمر صمد دیپلمات سابق افغانستان از واشنگتن.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏