راز دانش: ارتباط احتمالی آنفلونزا و حمله قلبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: ارتباط احتمالی آنفلونزا و حمله قلبی

راز دانش، برنامه هفتگی سینا علی‌نژاد است. این برنامه هر یکشنبه از چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.‏‏‏

در راز دانش این هفته از تحقیقات درباره عوارض جانبی آسپرین می‌گوییم و نیز احتمال ارتباط آنفلونزا و حمله قلبی را بررسی می‌کنیم.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.