گفتگوی آپارات

گفتگوی آپارات

گفتگوی آپارات با حنا مخملباف کارگردان فیلم' بودا از شرم فرو ریخت' را اینجا تماشا کنید.