پایان هر هفته، مسعود بهنود، نگاهی می‌کند به مجلاتی که در ایران چاپ می‌شود. ‏‏‏‏‏‏

پایان هر هفته، مسعود بهنود روزنامه‌نگار مقیم لندن در غیاب روزنامه‌های چاپ تهران، نگاهی می‌کند به مجلاتی که در ایران چاپ می‌شوند. ‏‏‏‏‏‏

این هفته او نگاهی کرده است به فصلنامه صنوبر، دوماهنامه مروارید و ماهنامه های سرزمین من و جهان کتاب.

این برنامه را می‌توانید هر هفته صبح جمعه‌ در برنامۀ چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی بشنوید یا ببینید.

برنامه‌های رادیویی ما در ساوندکلاود نیز به صورت شنیداری در دسترس شما قرار دارد.‏