نزاع روباه و عقاب بر سر خرگوش

گردش‌گران در ایالت واشنگتن آمریکا موفق شده‌اند نزاع یک روباه نارنجی با عقابی سر سفید بر سر یک خرگوش را بروی دوربین ثبت کنند.

این تصاویر در پارک جنگلی سن خوآن در ایالت واشنگتن واقع در شمال‌غرب آمریکا ضبط شده است.