آیا برگزاری اعتراضات در ایران ممنوع است؟

سخنگوی قوه قضائیه ایران علیه برگزاری اعتراضات هشدار داده است. به گفته غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، نهادهای امنیتی با "هنجارشکنان" و اعتراض‌هایی که "امنیت کشور را به هم بریزد" برخورد خواهند کرد.‏

آقای محسنی اژه‌ای گفته که این اعتراضات می‌تواند مورد سوءاستفاده آمریکا و اسرائیل قرار بگیرد. او از خانواده‌ها خواسته که مراقب فرزندان خود باشند تا آنها فریب جنگ روانی‌ای را که به گفته او عمدتاً سرویس‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل راه انداخته‌اند، نخورند.‏

در چشم‌انداز بامدادی دوشنبه هفتم خرداد ‌۱۳۹۷ (‌۲۸ مۀ ۲۰۱۸) داریوش رجبیان در این باره با شاهد علوی، روزنامه‌نگار در واشنگتن آمریکا گفتگویی داشت.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏