کاوشی در قلمرو تئاتر (۲)
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاوشی در قلمرو تئاتر (۳)

می‌گویند نمایش از آغاز پیدایش بشر وجود داشته، اما تا این نمایش به تئاتر به معنای امروزی آن برسد، زمان زیادی را پشت سرگذاشته است.

برنامه "کاوشی در قلمرو تئاتر" ضمن اینکه مروری دارد بر تاریخ نمایش از تعزیه، نمایش های تخت حوضی و سیاه بازی، تا آغاز نهضت ترجمه در دوران مشروطیت، به تئاتر معاصر ایران و گروه های تئاتری مهاجر و خارج از ایران هم می‌پردازد.

این مجموعه برنامه را الهه خوشنام تهیه کرده است.

بخش سوم این مجموعه پنجشنبه 21 تیر خرداد ۱۳۹۷ (دوازدهم ژوییه ۲۰۱۸) از رادیوی فارسی بی بی سی پخش شد،

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.