شاهد عینی (١٠٨): سندروم کودک کتک خورده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی (١٠٨): سندروم کودک کتک خورده

در برنامه این هفته شاهد عینی به دهه شصت میلادی باز می گردیم و از شناسایی سندرومی می گویم که بر تعلیم و تربیت کودکان موثر است و سندروم کودکان کتک خورده نام دارد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.