از دو سوی آمو: پیشنهاد ازدواج به آریانا سعید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: پیشنهاد ازدواج به آریانا سعید

«از دو سوی آمو» عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏

در این برنامه ترانه‌های تازه‌ای داریم از مریم و نگاره خالوا از تاجیکستان و مریم وفا، علیرضا یعقوبی و آریانا سعید از افغانستان.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏