مرور هفتگی کتاب با مسعود بهنود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرور هفتگی کتاب با مسعود بهنود

مسعود بهنود روزنامه‌نگار مقیم لندن هر هفته در روزهای سه‌شنبه، دو کتاب را که اخیرا به بازار وارد شده‌اند مرور می کند و در هر برنامه نویسندگان کتاب، بخش‌هایی از آن را برای شنوندگان می‌خوانند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

این هفته او نگاهی کرده است به دو کتاب "خط سیاه مترو لندن" اثر علیرضا آبیز و "معاهده نوشیدن چای" به قلم پوریا عالمی.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏