کاوشی در قلمرو تئاتر (۵)‏

کاوشی در قلمرو تئاتر (۵)‏

می‌گویند نمایش از آغاز پیدایش بشر وجود داشته، اما تا این نمایش به تئاتر به معنای امروزی آن برسد، زمان زیادی را پشت سرگذاشته است.‏

برنامه "کاوشی در قلمرو تئاتر" ضمن اینکه مروری دارد بر تاریخ نمایش از تعزیه، نمایش های تخت حوضی و سیاه بازی، تا آغاز نهضت ترجمه در دوران مشروطیت، به تئاتر معاصر ایران و گروه های تئاتری مهاجر و خارج از ایران هم می‌پردازد.‏

این مجموعه برنامه را الهه خوشنام تهیه کرده است.‏

بخش چهارم این مجموعه پنجشنبه چهارم امرداد ۱۳۹۷ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۸) از رادیوی فارسی بی بی سی پخش شد.‏

این بخش هم به مانند قسمت قبلی به نمایش روحوضی یا سیاه‌بازی اختصاص دارد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏