کاوشی در قلمرو تئاتر (۹): علی نصر

کاوشی در قلمرو تئاتر (۹): علی نصر

برنامه "کاوشی در قلمرو تئاتر" ضمن اینکه مروری دارد بر تاریخ نمایش از تعزیه، نمایش های تخت حوضی و سیاه بازی، تا آغاز نهضت ترجمه در دوران مشروطیت، به تئاتر معاصر ایران و گروه های تئاتری مهاجر و خارج از ایران هم می‌پردازد.‏

این مجموعه برنامه را الهه خوشنام تهیه کرده و این هفته در آن درباره سید علی نصر صحبت می کند که بسیاری او را پدر تئاتر ایران می دانند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.