از دو سوی آمو با ترانه‌هایی از پروانه پرستش و دلشاد ظاهر

از دو سوی آمو با ترانه‌هایی از پروانه پرستش و دلشاد ظاهر

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏

در برنامهٔ این هفته ترانه‌هایی می‌شنوید از پروانه پرستش، بهروز، حجت رحیمی، شکیب رشیدی، فرزاد هنردوست و دلشاد ظاهر.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.