مرور هفتگی مجلات تهران با مسعود بهنود‌

پایان هر هفته، مسعود بهنود روزنامه‌نگار مقیم لندن در غیاب روزنامه‌های چاپ تهران، نگاهی می‌کند به مجلاتی که در ایران چاپ می‌شوند. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

مسعود بهنود در این هفته نگاهی دارد به شماره اول زیوان و شماره اخر ماهنامه صنایع پلاستیک همراه با ماهنامه های بعدپنجم و هنر و تجربه.

مرور هفتگی مجلات هر جمعه از برنامه چشم انداز بامدادی در رادیو فارسی بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.