مرور هفتگی مجلات تهران با مسعود بهنود‌

مرور هفتگی مجلات تهران با مسعود بهنود‌

پایان هر هفته، مسعود بهنود روزنامه‌نگار مقیم لندن در غیاب روزنامه‌های چاپ تهران، نگاهی می‌کند به مجلاتی که در ایران چاپ می‌شوند. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

مسعود بهنود در این هفته نگاهی دارد به شماره اول زیوان و شماره اخر ماهنامه صنایع پلاستیک همراه با ماهنامه های بعدپنجم و هنر و تجربه.

مرور هفتگی مجلات هر جمعه از برنامه چشم انداز بامدادی در رادیو فارسی بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.