شکنجه به نام الله؛ کتاب تازه درباره شکنجه در زندان قزل حصار در دهه شصت

شکنجه به نام الله؛ کتاب تازه درباره شکنجه در زندان قزل حصار در دهه شصت

شکنجه به نام الله، عنوان کتاب تازه ایست که اخیرا به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است. نویسنده این کتاب، ایرج مصداقی، پژوهشگر، فعال سیاسی و زندانی سابق است که در این کتاب تحقیقی خود نگاهی انداخته به نوعی از شکنجه که در دهه شصت در ایران، بویژه در زندان قزل حصار علیه زنان مخالف سیاسی اعمال می شده است. این کتاب همزمان با مراسم سی امین سالگرد اعدام های دسته جمعی مرداد و شهریور ۱۳۶۷ منتشر شده است.

علی همدانی، میزبان چشم انداز بامدادی بی بی سی، در گفتگو با ایرج مصداقی مقیم استکهلم از جزییات این کتاب تازه سوال کرده است.