پنج صحنه آبتنی در ادبیات فارسی

دوازدهمین همایش ایران‌پژوهی، در اواخرمرداد‌ماه، در دانشگاه شهر ارواین در جنوب ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار شد. این همایش دو سالانه محلی است برای ارائه تازه‌ترین تحقیق‌های دانشگاهی درباره ایران. سوژه‌های تحقیق از تاریخ باستان را شامل می‌شود تا سینمای امروز ایران. از موضوعات مربوط به زنان تا مردان. خبرنگارمان سام فرزانه، امسال به همایش ایران‌پژوهی رفته و گزارش‌هایی از آنجا تهیه کرده است.

در نخستین گزارش از این مجموعه سعی شده که به این سوال پاسخ داده شود که تحقیقات مربوط به ایران چه فایده‌ای دارد و بعد به یکی از میزگردها سر زدیم که در آن پنج صحنه آبتنی در ادبیات فارسی مورد بررسی قرار گرفته است.