همایش ایران‌پژوهی: راویان خاموش جنگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همایش ایران‌پژوهی: راویان خاموش جنگ

دوازدهمین همایش ایران‌پژوهی، در اواخرمرداد‌ماه، در دانشگاه شهر ارواین در جنوب ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار شد. این همایش دو سالانه محلی است برای ارائه تازه‌ترین تحقیق‌های دانشگاهی درباره ایران. سوژه‌های تحقیق از تاریخ باستان را شامل می‌شود تا سینمای امروز ایران. از موضوعات مربوط به زنان تا مردان. خبرنگارمان سام فرزانه، امسال به همایش ایران‌پژوهی رفته و گزارش‌هایی از آنجا تهیه کرده است

امروز، همراه با خبرنگارمان به میزگردی سر می‌زنیم که به جنگ ایران و عراق اختصاص داشت.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید