همایش ایران‌پژوهی: بلوای نان در شیراز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همایش ایران‌پژوهی: بلوای نان در شیراز

دوازدهمین همایش ایران‌پژوهی، در اواخرمرداد‌ماه، در دانشگاه شهر ارواین در جنوب ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار شد. این همایش دو سالانه محلی است برای ارائه تازه‌ترین تحقیق‌های دانشگاهی درباره ایران. سوژه‌های تحقیق از تاریخ باستان را شامل می‌شود تا سینمای امروز ایران. از موضوعات مربوط به زنان تا مردان. خبرنگارمان سام فرزانه، امسال به همایش ایران‌پژوهی رفته و گزارش‌هایی از آنجا تهیه کرده است

در گزارش امروز از میزگردهای این همایش، در تاریخ به عقب باز می‌گردیم. به دوران قاجار و شورش‌هایی که در این دوره انجام شد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید