از دو سوی آمو: با ترانه هایی از دمیربیک عالمف و الماس فرحی

از دو سوی آمو: با ترانه هایی از دمیربیک عالمف و الماس فرحی

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏

.در برنامه این هفته ترانه‌هایی می‌شنوید از الماس فرحی، اواز نورزیا، دمیربیک عالمف، فردوس محیی‌الدین‌اف، گلی احمدلییوه و رستم عظیمی

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید