آیا سازمان ملل متحد به پناهجویان در ترکیه پشت کرده؟

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از دو روز دیگر روند ثبت نام پناهندگان را در ترکیه پیش نخواهد برد. فعالان حقوق پناهندگان در ترکیه نگران اند که دولت ترکیه با صلاحیتی که به دست آورده، روند اخراج پناهندگان را سرعت ببخشد و رسیدگی جدی به پرونده‌های مهاجران صورت نگیرد

اما این اقدام به چه معناست؟ آیا معنایش این است که سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه، به طور کلی روند رسیدگی به پرونده های پناهندگی را به دولت ترکیه سپرده است؟ در برنامه شصت دقیقه شنبه هفدهم شهریور ماه، نخست به نگرانی های پناهجویان در ترکیه گوش می کنیم و سپس در گفتگو با آرشام پارسی، فعال مدنی، این خبر را بررسی می کنیم.