تئاتر پس از انقلاب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاوشی در قلمرو تئاتر (١۳): مهاجران و تئاتر پس از انقلاب

"کاوشی در قلمرو تئاتر" عنوان برنامه‌ایست از الهه خوشنام و نگاهی دارد به تاریخ نمایش در ایران؛ در این قسمت از مجموعه برنامه‌ها الهه خوشنام نگاهی دارد به وضعیت تئاتر مهاجران ایرانی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران.

کاوشی در قلمرو تئاتر روزهای پنجشنبه در پایان برنامه صبحگاهی چشم انداز بامدادی از رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.