راز دانش: تاثیر تولید مواد غذایی بر محیط زیست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: تاثیر تولید مواد غذایی بر محیط زیست

راز دانش عنوان برنامه علمی هفتگی سینا علی‌نژاد است که هر یکشنبه از برنامه چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.‏

در گزارش اول این هفته از تاثیر تولید مواد غذایی بر محیط زیست می‌شنوید سپس از یک پروژه تحقیقی درباره فوران‌های خورشیدی.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.