ایران با عرضه نفت در بازار بورس چقدر می تواند از فشار تحریم بکاهد؟

ایران با عرضه نفت در بازار بورس چقدر می تواند از فشار تحریم بکاهد؟

شرکت ملی نفت ایران، یک میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی عرضه کرده و در روز اول نزدیک به سیصد هزار بشکه فروش رفته است. این اولین عرضه نفت خام در این بورس است. طرح عرضه نفت خام در بورس انرژی، اواخر شهریور در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد. هدف آن عمدتا مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران است که از یک هفته دیگر اجرا می شوند.

در چشم‌انداز بامدادی دوشنبه ۷ آبانماه ١٣٩٧ (۲۹ اکتبر ٢٠١٨) جلال فرهنگ در این مورد گفتگویی داشت با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی ساکن پاریس.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.