آیا ایران می تواند برای جبران کمبودهای ناشی از تحریم به روسیه و چین تکیه کند؟

آیا ایران می تواند برای جبران کمبودهای ناشی از تحریم به روسیه و چین تکیه کند؟

با شروع تحریم های جدید آمریکا علیه ایران که از یک هفته دیگر اجرایی می شود در کنار مشکل صادرات نفت و تجارت بین المللی، یک نگرانی این است که بعضی از کالاها و فناوری صنایع نفت و پتروشیمی که بیشتر در اختیار شرکت های غربی است به ایران وارد نشود.

در حالی که چشمنداز ادامه تجارت شرکتهای غربی با ایران چندان امیدوار کننده نیست، چشم امید ایران به دو قطب بزرگ اقتصادی دیگر، یعنی چین و روسیه است.

اما تا چه حدی این دو کشور می توانند با پر کردن جای خالی شرکت های غربی نیازهای ایران را برآورده کنند؟

در چشم‌انداز بامدادی دوشنبه ۷ آبانماه ١٣٩٧ (۲۹ اکتبر ٢٠١٨) جلال فرهنگ در این مورد گفتگویی داشت با رضا قرشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون آمریکا.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.