کاوشی در قلمرو تئاتر (١٩): کارگاه نمایش در شهر فرشتگان

کاوشی در قلمرو تئاتر (١٩): کارگاه نمایش در شهر فرشتگان

"کاوشی در قلمرو تئاتر" عنوان برنامه‌ایست از الهه خوشنام و نگاهی دارد به تاریخ نمایش در ایران. ‏

الهه خوشنام این هفته در واپسین بخش رشته‌برنامه‌هایش به کارگاه نمایش هوشنگ توزیع در آمریکا پرداخته است.

کاوشی در قلمرو تئاتر روزهای پنجشنبه در پایان برنامه صبحگاهی چشم انداز بامدادی از رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.