از دو سوی آمو: از راغون تاجیکستان تا اشکان افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: از راغون تاجیکستان تا اشکان افغانستان

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامۀ این هفته ترانه‌های تازه‌ای می‌شنویم از شهرت سَینَکف، فرشید محمدی و سعید آریا، اشکان عرب و دانیال رستمف.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏