هفت‌شنبه: یادی از ویگن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفت‌شنبه: یادی از ویگن

هفت‌شنبه، عنوان برنامه‌ای است که علی همدانی آن را هرشنبه برای برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی تهیه می‌کند‌.‏‏‏‏‏

اگر بود امروز پا به نودسالگی می‌گذاشت. ‏

ویگن دردریان را بسیاری آغازگر تحولات گسترده در موسیقی معاصر ایران می‌دانند. هفت‌شنبه این هفته یادی است از او.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏