چرا مجلس ایران با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد؟

چرا مجلس ایران با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد؟

مجلس ایران در جریان بررسی جزئیات بودجه سال ۹۸ با پیشنهادهای مطرح شده از سوی چند نماینده مبنی بر افزایش قیمت بنزین و همچنین سهمیه‌ای و یا چند نرخی کردن آن مخالفت کرد.

پیشنهاد اختصاص ماهانه ۳۰ لیتر در ماه به ازای هر نفر از سوی احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم مطرح شده بود.

علی مطهری نماینده تهران، پیشنهاد کرده بود که بنزین چند نرخی شود و حسین فرهنگی نماینده تبریز پیشنهاد کرده بود بنزین تا هشتاد لیتر به قیمت لیتری هزار تومان و بیشتر از آن لیتری ۳ هزار تومان عرضه شود و درآمد ناشی از آن، خرج اشتغال، تولید و کمک به افراد کم درآمد شود.

پیشنهاد هایی که همه از سوی مجلس رد شد.

پیشتر در همین مورد گفتگویی داشتم با احسان مهرابی روزنامه نگار ساکن برلین آلمان و نخست از او پرسیدم که چرا هیچکدام از این پیشنهادات در مجلس رای نیاورد.

در چشم‌انداز بامدادی یکشنبه ۵ اسفند ١٣٩٧ (۲۴ فوریه ٢٠١٩) گفتگویی داشتیم با احسان مهرابی روزنامه نگار ساکن برلین آلمان و نخست از او پرسیدیم که چرا هیچکدام از این پیشنهادات در مجلس رای نیاورد؟

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏