هفت‌شنبه: نرم‌نرمک می‌رسد اینک بهار

هفت‌شنبه: نرم‌نرمک می‌رسد اینک بهار

هفت‌شنبه، عنوان برنامه‌ای است که علی همدانی آن را هر شنبه برای برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی تهیه می‌کند‌.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در هفت‌شنبۀ این هفته ترانه‌های تازه‌ای می‌شنویم از ستین و مروارید که در آستانۀ نوروز منتشر شده‌اند. ‏

ترانه‌های تازۀ داریوش و سینا سرلک را هم پخش می‌کنیم و در بخش ترانه‌های خاطره‌انگیز، نوزده روز مانده تا نوروز ترانه‌ای می‌شنویم بهاری از هایده.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏