شاهد عینی: داستان خلق عروسک باربی

شاهد عینی: داستان خلق عروسک باربی

در برنامه امروز همراه با کلر بوز به سال ۱۹۵۹ سفر می کنید زمانی که یکی از نمادین ترین چهره های زن در قرن بیستم خلق شد. عروسک باربی.

در این برنامه کلر بوز با استفاده از مصاحبه های آرشیوی به سراغ خانواده ای رفته که با بنیانگذاری کمپانی ساخت اسباب بازی، عروسکی را به نام باربی طراحی کردند و به بازار فرستادند.‏

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏