از دو سوی آمو: از درود عاشقانه ولی‌جان تا مرسی صفرمحمد

از دو سوی آمو: از درود عاشقانه ولی‌جان تا مرسی صفرمحمد

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامۀ این هفته ترانه‌های تازه‌ای می‌شنوید از ولی‌جان عزیزف، حجّت رحیمی، صفر‌محمّد رستم و باران سجادی.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏