از دو سوی آمو: نوروز می‌رسد

از دو سوی آمو: نوروز می‌رسد

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در این برنامه در آستانۀ نوروز ١٣٩٨ ترانه‌هایی از علی‌ پوپل، مهر‌نگار رستم، رسا روزمری، رازمحمّد نذری و فرنگیس دنیا را می‌شنوید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏