شیرازه (۵): نمود پدرسالاری در سینمای ایران

شیرازه (۵): نمود پدرسالاری در سینمای ایران

سلطۀ پدرسالاری در ایران را می‌توان در فیلم‌های سینمایی ایرانی نیز تماشا کرد.‏

در پنجمین برنامه از رشته‌برنامۀ شیرازه که سام فرزانه تهیه کرده، چهار فیلم از سینمای ایران به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند که هر کدام به نوعی نشان‌گر پدرسالاری در ایران است. ‏

اما در فاصله بیست سال از ساخته شدن این چهار فیلم چه تغییری در برخورد با این مقوله ایجاد شده است؟ ‏

پاسخ این پرسش را در برنامه شیرازه پنجم فروردین ١٣٩٨ (٢٥ مارس ٢٠١٩) بشنوید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏