شیرازه (۶): زخم‌های پدر نبودن‏

شیرازه (۶): زخم‌های پدر نبودن‏

پدر نبودن آن هم وقتی که کسی بخواهد پدر باشد، خیلی سخت است. مخصوصا اگر جامعه و خانواده انتظار داشته باشد که هر مردی باید پدر هم باشد. ‏

در ادامه مجموعه برنامه‌های شیرازه امسال سام فرزانه به سراغ مفهوم پدر نبودن در جامعه‌ای مثل جامعه ایران رفته است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏