شیرازه (۷): تصویری از پدران دوره قدیم‏

شیرازه (۷): تصویری از پدران دوره قدیم‏

پدری کردن در سال‌های اخیر تغییرات بسیاری کرده. پدرهای امروزی دیگر شباهتی با پدربزرگ‌های خود ندارند.‏

سام فرزانه در هفتمین بخش از رشته‌برنامۀ شیرازه دربارۀ پدر بودن به سراغ نسل قدیمی‌تر پدران رفته و سعی کرده تصویری از شیوۀ پدری کردن‌شان به دست دهد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏