دروغ ١٣ چه ریشه‌هایی دارد؟‏

دروغ ١٣ چه ریشه‌هایی دارد؟‏

در روز سیزدهم فروردین و اول آوریل که گاه با هم مصادف می‌شود، مردم در ایران و باخترزمین به هم دروغ می‌گویند که حالت شوخی دارد.‏

بسیاری بر این باورند که این دو با هم ریشه‌های مشترکی دارد.‏

آیا چنین است؟ دروغ سیزده چه سرچشمه‌ای دارد؟‏

در چشم‌انداز بامدادی سه‌شنبه ١٣ فروردین ١٣٩٨ (دوم آوریل ٢٠١٩) داریوش رجبیان در این باره با احمد کریمی حکاک، رییس مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه مریلند گفتگویی داشت.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏