شاهد عینی: ماجرای سد آمریکایی در افغانستان‏

شاهد عینی: ماجرای سد آمریکایی در افغانستان‏

در شاهد عینی این هفته به افغانستان دهۀ ١٩٥٠ میلادی برمی‌گردیم. زمانی که شماری مهندس از ایالات متحده آمریکا به افغانستان رفتند تا یک سد بزرگ بسازند.‏

هدف از احداث این سد، آبیاری بیابان هلمند بود.‏

شهرک لشکرگاه ساخته شد تا کارگران در آن بمانند.‏

و گویی یک "آمریکای کوچک" در افغانستان شکل گرفت.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏