از دو سوی آمو؛ از بهروز میرزایف تا سیتا قاسمی

از دو سوی آمو؛ از بهروز میرزایف تا سیتا قاسمی

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در این برنامه آهنگهایی می‌شنوید از ظفر ابدولیموف و بهروز میرزایف و مهمان ویژه این برنام سیتا قاسمی، آوازخوان محبوب افغانستان است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏