جدول برنامه‌های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی

از شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ (برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۱۹)

تا جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ (برابر با ۲۶ آوریل ۲۰۱۹)