شیوه‌ای تازه برای اندازه‌گیری درد با آزمایش خون

راز دانش عنوان برنامۀ علمی هفتگی سینا علی‌نژاد است که هر یکشنبه از برنامۀ چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامه این هفته دوباره از اوموآموا خواهیم شنید، جرمی غیر عادی که اخیرا از اعماق کهکشان به سیاره ما آمد و بعد از آن از زبان محققان دانشگاه ایندیانا در مورد یک آزمایش خون خواهیم شنید که گفته می‌شود می‌تواند شدت درد و حتی احتمال بروز آن در آینده را شناسایی کند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏