شاهد عینی: ماجرای پایان نظام آپارتاید‏

شاهد عینی: ماجرای پایان نظام آپارتاید‏

در شاهد عینی این هفته همراه با ربکا کزبی به روز سرنوشت‌سازی در سال ١٩٩٤ برمی‌گردیم؛ یعنی به ٢٥ سال پیش. روزی که در عمل به رژیم نژادپرست آپارتاید پایان داد. ‏

٢٧ آوریل بود و تمام شهروندان بالغ آفریقای جنوبی، فارغ از نژادشان اجازه داشتند برای نخستین بار در انتخابات شرکت کنند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏