از دو سوی آمو: ویژه برنامه حضور منصور در تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: ویژه برنامه حضور منصور در تاجیکستان

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

مهمان ویژه برنامه این هفته منصور، خواننده ایرانی است که اخیرا به تاجیکستان سفر کرده و ترانه تازه ای را در آنجا اجرا کرده.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏